EOFFICE 3.0
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 27
Tuần trước  Từ 04/07/2022 đến 10/07/2022   Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG/BAN
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (4/7)14h00Phòng họp Công ty Họp tổng kết công tác truyền thông 6 tháng đầu năm 2022 của EVNGENCO2 Phòng HCLĐ Ô.Dũng - CVP EVNGENCO2 Phòng Hành chính - Lao động tham dự.  
Thứ 3 (5/7)8h00Phòng họp Công ty Hội nghị phổ biến Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Phòng HCLĐ; KTAT Ô.Tài Anh PTGĐ (EVN) Mời các Phó TGĐ, Kế toán trưởng và các phòng: HCLĐ; KHVT; KTAT; TCKT tham dự.  
Thứ 5 (7/7)14h30Phòng họp Công ty Rà soát kế hoạch lương năm 2022 của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ Phòng HcLĐ; KTAT Ô Hải - TVHĐQT EVNGENCO2 Mời Chủ tịch HĐQT; Ban TGĐ; Trưởng BKS; Kế toán trưởng và các đơn vị: HCLĐ; KHVT; KTAT; TCKT tham dự.  
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình Trạng
Chưa có lịch.

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.